O Autorze

Nazywam się Maciej Nowak, pochodzę i mieszkam w Krakowie, mam 24 lata. Jestem absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Technologia Materiałów Budowlanych.

Pracę magisterską realizowałem na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, w Katedrze Technologii
Materiałów Budowlanych. W ramach tematu „Transport wody w zaczynach i zaprawach modyfikowanych domieszkami”prowadziłem badania nasiąkliwości i podciągania kapilarnego zapraw na bazie
perlitu ekspandowanego. Zaprawy składały się z perlitu jako jedynego kruszywa, cementu, wody i różnych domieszek mających na celu ograniczenie nasiąkliwości zaprawy. Stosowano przede wszystkim nowoczesne domieszki hydrofobizujace na bazie silanów, a także domieszki napowietrzające. Badania potwierdziły skuteczność domieszek hydrofobizujących w ograniczaniu zwilżalności i migracji wody przez pory kapilarne, jednocześnie wskazały problemy w uzyskiwaniu odpowiedniego zagęszczenia zapraw perlitowych, których rozwiązania jest kluczowe dla uzyskania niskonasiąkliwych, dobrze urabialnych zapraw. Zaprawy perlitowe i dodatki perlitu do tradycyjnych zapraw tynkarskich, murarskich i wylewek podlogowych są w ostatnich latach coraz chetniej stosowane i badane, z uwagi na doskonałą izolacyjność cieplną i lekkość perlitu, korzystny wpływ na urabialność zapraw, zmniejszenie ich ciężaru i poprawę przyczepności do podłoża.

Poza wiedzą teoretyczną z zakresu materiałów budowlanych zdobywaną na studiach, rozwijałem także wiedzę praktyczną, praktykując i samodzielnie wykonując remonty mieszkań i lokali użytkowych. W ciagu 5 lat zapoznałem się w wieloma produktami chemii budowlanej dostepnymi na rynku i wykonując remonty mieszkań wypracowałem skuteczne technologie pracy przy renowacji ścian i sufitów, a także innych elementów wystroju wnętrz.


Poza zainteresowaniami zwiazanymi z technologiami budownictwa, nowych materiałów
wykończeniowych i rozwojem chemii budowlanej, moją pasja są nauki przyrodnicze – nowoczesne spojrzenia na historię Ziemi i ewolucję, nauki o mózgu i postrzeganiu świata przez człowieka, a także sport - działam w stowarzyszeniu zrzeszajacym miłośników piłki siatkowej, jestem czynnym zawodnikiem, grałem w klubach 4- i 3-ligowych w Małopolsce. Obecnie reprezentuję Dalin Myślenice.

Zapraszam także na moją drugą stronę internetową, poświęconą sportowym pasjom:

http://splywwisla.manifo.com

Strona opisuje mój spływ kajakowy z Krakowa do Warszawy. Była to wyprawa Wisłą na dmuchanym, prymitywnym kajaku. Wyczyn mój i mojego kolegi został uwieczniony w TVP Warszawa. Więcej informacji na stronie. Zapraszam serdecznie! 
Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!